top of page

http://www.helender.com/ paziņojums par privātumu un sīkfailiem

 

 

 

SIA Alenda apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai jūs zinātu, kāpēc un kā mēs vācam jūsu datus un kā mēs tos izmantosim.

 

Šajā paziņojumā izskaidrots:

 

 

·        Kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju;

·        Kādu personīgo informāciju mēs nododam trešajām personām;

·        Cik ilgi mēs glabājam jūsu personīgo informāciju;

·        Informācija par mārketinga paziņojumiem;

·        Jūsu tiesības;

·        Kā mēs izmantojam sīkdatnes;

·        Cita būtiska informācija par privātumu;

·        Izmaiņas tajā, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu;

·        Kā ar mums sazināties.

 

Kad apmeklēsiet mūsu vietni pirmo reizi, mēs lūgsim jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.

 

Ja jums radušies jautājumi par to, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@helender.com

 

***

 

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU

 

Šajā nodaļā ir sniegta šāda informācija:

 

 

·        personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam;

·        avoti un konkrētas personas datu kategorijas, kas nav saņemtas tieši no jums;

·        jūsu personas datu apstrādes mērķi; un

·        apstrādes juridiskais pamats.

 

Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai parakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai („ziņojumapmaiņas dati”). Ziņojumapmaiņas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu jums atbilstošos ziņojumus un jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Tāpat, ja mēs jau esam pārdevuši jums preces vai snieguši pakalpojumus mūsu mājaslapā un jums nav iebildumu, mēs varam apstrādāt ziņojumapmaiņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar klientiem.

 

Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtāt („korespondences dati”). Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un mūsu darbiniekiem.

 

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

 

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.

 

***

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

 

Mēs vēlamies iegūt un saglabāt jūsu uzticību. Lai to panāktu, mēs kopīgosim jūsu personīgo informāciju tikai tad, ja tas nepieciešams.

 

Mēs esam tiesīgi kopīgot jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

 

 

 

·        Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus jebkurai no mūsu grupas sabiedrībām (tostarp mūsu meitas sabiedrībām un kontrolējošajai sabiedrībai, un citām tās meitas sabiedrībām);

·        Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un profesionālajiem konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai iesniegtu, īstenotu vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā;

·        Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.

·        Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.

 

Gadījumā, ja izvēlēsieties atliktā maksājuma iespēju, mēs atklāsim jūsu personas datus, kas skaidri norādīti maksājuma veidlapā, patēriņa kredīta uzņēmumiem. Šādi dati iekļauj konkrētā darījuma datus un līzinga datus. Ņemot vērā, ka, saņemot šo informāciju, patēriņa kredīta uzņēmumi apstrādā datus kā neatkarīgs datu pārzinis, pirms apstiprināt datu pārsūtīšanu, mēs jums iesakām iepazīties ar šo kredītiestāžu konfidencialitātes politiku.

 

Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.

 

Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs nosūtīsim jūsu personas datus šādām personām, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums tiek atbilstoši aizsargāts. Lai saņemtu vairāk informācijas par atbilstošiem drošības pasākumiem, jūs varat sazināties ar mums e-pastā info@1a.lv

 

***

 

 

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU

 

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:

 

 

 

·        konta dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);

·        ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);

·        korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.

 

Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem.

 

Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, esam tiesīgi uzglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.

 

Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks saglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem. Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošu tiesisku pienākumu izpildei.

 

***

 

 

INFORMĀCIJA PAR MĀRKETINGA PAZIŅOJUMIEM

 

Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju palīdzētu jums apskatīt un atrast mūsu preces.

Lai nosūtītu jums tiešā mārketinga ziņojumus saistībā ar http://www.helender.com/.

Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no http://www.helender.com/ jebkurā laikā.

 

To varat izdarīt šādi:

 

 

·        Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu: info@helender.com

 

Ja jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, mēs atjaunināsim jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk jūs šādus paziņojumus nesaņemsiet.

 

Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā http://www.helender.com/ ietver plašu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīklu, var paiet dažas dienas, līdz informācija tiek atjaunināta visās mūsu sistēmās, tāpēc jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs apstrādāsim jūsu pieprasījumu.

 

Atteikšanās no mārketinga paziņojumu saņemšanas nenozīmē, ka tiks pārtraukta saziņa par pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar pasūtījumu atjauninājumiem.

 

***

JŪSU TIESĪBAS

 

Šajā paziņojuma daļā sniegts jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā ietverti tikai galvenie aspekti. Mēs lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām, lai saņemtu pilnīgu informāciju par jūsu tiesībām.

 

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

 

 

·        Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;

·        Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;

·        Tiesības ierobežot datu apstrādi;

·        Tiesības iebilst pret datu apstrādi;

·        Tiesības uz datu pārnešanu;

·        Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

·        Tiesības atsaukt piekrišanu.

 

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: http://www.helender.com/

 

 

1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.

 

2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.

 

3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: (I) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (II) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; (c) jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; (d) apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai (e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: (I) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; (II) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai (III) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 

4. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: (a) jūs apstrīdat personas datu precizitāti; (b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; (c) mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (d) jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas datu glabāšanu. Taču mēs to apstrādāsim tikai: (I) ar jūsu piekrišanu; (II) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (III) lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības; vai (IV) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.

 

5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs iebilsts pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

 

6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

 

7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.

 

8. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir:

9. jūsu piekrišana; vai

10.     līguma izpilde vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības no mums saņemt jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības.

 

11. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei.

12. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

***

 

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Tāpat kā citas vietnes arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj mums nodrošināt jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.

 

Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.

 

Trīs veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:

 

 

·        Ārējie avoti (1)

·        Pārlūka iestatījumi (2)

·        Mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes (3)

 

(1) Sīkdatnes no pakalpojumu sniedzējiem

 

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Vairāk par Google privātuma politiku varat uzzināt šeit.

Lai iepazītos ar vairāk informācijas par to, kā jūs varat piekļūt, pārvaldīt vai dzēst informāciju, kas saistīta ar jūsu Google kontu, apskatiet “Caurskatāmība un izvēle.”

 

Mēs ļaujam šiem uzticamajiem uzņēmumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sīkdatnes vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu reklāmas vai izpētes pakalpojumus:

 

 

·        mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes saturu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu pārlūks izmanto Analytics, jūs varat instalēt Google Analytics pārlūka pievienojumprogrammu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Google Analytics un privātumu, noklikšķiniet šeit.

·        Tiešā mārketinga nolūkos mēs izmantojam “Google Partners” reklāmas sistēmu. Tas palīdz mums parādīt jums atbilstošus piedāvājumus. Jūs varat mainīt šos iestatījumus šeit. Lai uzzinātu vairāk par Google reklāmām un privātuma politiku, noklikšķiniet šeit.

·        Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķinot šeit. Tāpat jūs varat noklikšķināt šeit, lai mainītu savus reklāmas iestatījumus Facebook platformā.

 

(2) Kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes?

 

Lielākā daļa pārlūku ļauj lietotājiem atteikties vai dzēst sīkdatnes. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā versijas. Turpmāk pieejama aktuālā informācija par to, kā bloķēt vai dzēst sīkdatnes tādās pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs kā Chrome; Firefox; Internet Explorer un Safari.

 

Lūdzu, ievērojiet, ka sīkdatņu dzēšana vai atspējošana var ietekmēt jūsu lietošanas pieredzi, un jūs iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes priekšrocības.

 

(3) Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

 

Ir četri galvenie sīkdatņu veidi. Turpmāk sniegta informācija par to, kā un kāpēc mēs tās izmantojam:

 

(1) Tīmekļa vietnes funkcionalitātes sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot pieejamās funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”.

 

(2) Tīmekļa vietnes analītikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums novērtēt un analizēt, kā mūsu klienti izmanto mūsu tīmekļa vietni, uzlabot gan tās funkcionalitāti, gan jūsu iepirkšanās pieredzi.

 

(3) Klientu preferenču sīkdatnes: kad jūs pārlūkojat vai iepērkaties vietnē http://www.helender.com/ šīs sīkdatnes atcerēsies jūsu preferences, lai mēs varētu padarīt jūsu iepirkšanās pieredzi nevainojamu un īpaši pielāgotu jums.

 

(4) Mērķa vai reklāmas sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai parādītu jums aktuālas reklāmas. Šīs sīkdatnes ierobežo reklāmas parādīšanas reižu skaitu un palīdz mums novērtēt mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti.

 

***

 

 

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR PRIVĀTUMU

 

Trešo personu tīmekļa vietnes

 

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas parasti tiek sauktas par pakalpojumu sniedzējiem, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi.

 

Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.

 

 

http://www.helender.com/ privacy and cookies statement

 

 

 

Alenda Ltd. is committed to protecting and respecting your privacy. Please read this privacy statement carefully so that you know why and how we collect your information and how we will use it.

 

This statement explains:

 

 

· How we use your personal information;

· What personal information we pass on to third parties;

· How long we keep your personal information;

· Information on marketing communications;

· Your rights;

· How we use cookies;

· Other relevant privacy information;

· Changes in how we protect your privacy;

· How to contact us.

 

When you visit our site for the first time, we will ask you to confirm the use of cookies in accordance with the terms of this notice.

 

If you have any questions about how we protect your privacy, please contact us by email: info@helender.com

 

***

 

 

HOW WE USE YOUR INFORMATION

 

This section provides the following information:

 

 

· The categories of personal data we process;

· Sources and specific categories of personal data that are not received directly from you;

· The purpose of the processing of your personal data; and

· The legal basis for the processing.

 

We may process the information you provide to subscribe to our emails and newsletters ("Messaging Data"). Messaging data is processed to send you relevant messages and news. The legal basis for this processing is your consent. Also, if we have already sold you goods or provided services on our website and you have no objections, we may process your messaging data based on our legitimate interests, namely to maintain and improve customer relationships.

 

We may process information relating to any notice you send to us ("Correspondence Data"). Correspondence data may include the content of the communication and the metadata associated with the communication. If communication is initiated in the communication forms of our website, the website will generate metadata related to correspondence. Correspondence data is processed to contact you and keep records. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper management of our website and business, the provision of uniform and high-quality consulting practices and the settlement of disputes between you and our employees.

 

We may process your personal data as set out in this notice if it is necessary to meet or defend legal claims, whether arising from judicial, administrative or other out-of-court redress. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and safeguarding of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.

 

In addition to the specific purposes for which we are entitled to process your personal data as mentioned above, we are also entitled to process your personal data in cases where such processing is necessary to ensure compliance with our legal obligation.

 

***

WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE TRANSFER TO THIRD PARTIES?

 

We want to gain and maintain your trust. To do this, we will only share your personal information when necessary.

 

We have the right to share your data with the following categories of third parties in order to provide you with our services as described in this notice:

 

 

 

· We have the right to disclose your personal data to any of our group companies (including our subsidiaries and holding company, and other subsidiaries);

· We have the right to disclose your personal data to our insurers and professional advisers in order to manage risks, obtain professional advice or submit, implement or provide protection in the event of a claim;

· Financial transactions related to the purchase of goods on our website may be processed by our payment service providers. We share your transaction information with our payment service providers only to the extent necessary for your payment, refund and complaint needs.

· We reserve the right to disclose your personal data to other service providers in order to provide specific services. For example, websites for hosting providers, delivery companies, server and hosting providers, email and SMS providers. In the event of subcontracting, we will take all necessary measures to ensure that our data controllers ensure the confidentiality of personal data.

 

In the event that you choose the deferred payment option, we will disclose your personal information, clearly identified on the payment form, to consumer credit companies. Such data include transaction-specific data and leasing data. Given that, upon receipt of this information, consumer credit companies process the data as an independent data controller, we recommend that you read this credit institution's privacy policy before approving the data transfer.

 

In addition to special cases, we are entitled to disclose your personal data in order to fulfill our legal obligations.

 

The third parties referred to in this paragraph may also be registered outside the Republic of Latvia, the European Union or the European Economic Area. If we send your personal data to such persons, we will take all necessary measures to ensure that your privacy is adequately protected. For more information on appropriate security measures, you can contact us by e-mail info@1a.lv

 

***

 

 

HOW LONG WE STORE YOUR PERSONAL INFORMATION

 

Your personal data that we process for any specific purpose or purposes will not be stored longer than necessary for that purpose or purposes. In any case, they are stored for no longer than:

 

 

 

· Account data will be stored for no longer than 3 (three) years after the last login to the account or your last purchase (whichever is later);

· Messaging data will be stored for a maximum of 3 (three) years after the last login to your account or your last purchase (whichever is later);

· Correspondence data will be stored for no longer than 2 (two) years after the end of the communication.

 

Sometimes we can't specify exactly how long we will store your personal information. For example, access data will be stored for as long as necessary for specific purposes.

 

Notwithstanding the other provisions of this section, we have the right to store your personal data if this is necessary to fulfill our legal obligations.

 

Sometimes we can't specify exactly how long we'll keep your personal information. For example, access data will be stored for as long as necessary for specific purposes. We have the right to retain your personal data if it is necessary to fulfill our legal obligations.

 

***

 

 

INFORMATION ON MARKETING COMMUNICATIONS

 

If you have agreed, we will send you marketing communications in the form of emails or text messages to provide you with up-to-date information to help you view and find our products.

To send you direct marketing messages related to http://www.helender.com/.

You may opt out of receiving marketing communications from http://www.helender.com/ at any time.

 

You can do this as follows:

 

 

· By contacting our Customer Service team: info@helender.com

 

If you opt out of receiving marketing notifications, we will update your profile to ensure that you do not receive such notifications in the future.

 

Please note that because http://www.helender.com/ includes an extensive network of interconnected services, it may take a few days for information to be updated on all of our systems, so you may receive notifications from us while we we will process your request.

 

Opting out of receiving marketing communications does not mean that communication about services, such as order updates, will be discontinued.

 

***

YOUR RIGHTS

 

This section of the notice provides an overview of your rights under data protection rules. Due to the complexity of some of the rights, this Communication covers only the main aspects. We ask that you read the relevant legislation and guidelines for full information about your rights.

 

You have the following rights with regard to your personal information:

 

 

· The right to access the personal information we hold;

· The right to request the deletion of your data;

· The right to restrict data processing;

· The right to object to data processing;

· Right to data transfer;

· The right to lodge a complaint with the supervisory authority;

· Right to withdraw consent.

 

If you wish to exercise your rights, file a complaint or have any questions, please contact us by email: http://www.helender.com/

 

 

1. Right of access to data. You have the right to consent or not to our processing of your personal data and, if we process it, to access personal data and other additional information. Additional information includes information on the purposes of the processing, the categories of personal data processed and the recipients of the personal data. Assuming that the rights and freedoms of others are not affected, we will provide a copy of your personal data.

 

2. Right to correct data. You have the right to correct any data that is inaccurate, and for the purposes of processing, you have the right to supplement any data that is incomplete.

 

3. In some cases, you have the right to delete your personal data. Such cases include: (I) personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed; (II) you withdraw your consent and there is no other legal basis for processing; (c) you object to processing in accordance with certain data protection rules; (d) the processing is carried out for marketing purposes; or (e) personal data have been processed unlawfully. However, in some cases you will not be able to exercise this right. Exceptions where processing is necessary are: (I) for the exercise of freedom of expression and information; (II) to ensure compliance with our legal obligations; or (III) to bring, enforce or defend legal claims.

 

4. In certain cases, you have the right to restrict processing. Such cases include: (a) you dispute the accuracy of personal data; (b) the processing is unlawful and you object to the deletion of personal data; (c) we no longer need your personal data for processing, but you need it to make, enforce or defend lawful claims; (d) you object to the processing in accordance with the public or legitimate interests until such objection is confirmed. If processing is restricted as described above, we are entitled to continue to store your personal data. However, we will only process it: (I) with your consent; (II) to bring, enforce or defend legal claims; (III) to protect the rights of another individual or legal entity; or (IV) for the pursuit of an important public interest.

 

5. You have the right to object to our processing of your personal data in connection with the specific situation in which you find yourself. However, this is possible to the extent that we need the processing in accordance with our or a third party's legitimate interests. If you object to such processing, we will stop processing personal information unless we can provide a legitimate reason for the processing that is more important than your interests, rights and freedoms, or if the processing is necessary to raise, enforce or defend lawful claims;

 

6. You have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing purposes. If you object to such processing, we will stop processing your personal data for this purpose.

 

7. You have the right to object to the processing of your personal data by us for the purposes of scientific or historical research or for statistical purposes. If you object to such processing, we will stop processing personal information, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest.

 

8. Right to data transfer. To the extent that the legal reason for our processing is:

9. your consent; or

10. Execution of the contract or performance of actions at your request prior to the conclusion of the contract, you have the right to receive your personal data from us in a structured, widely used and machine-readable format. However, these rights are not available if their exercise adversely affects the rights and freedoms of others.

 

11. If you believe that the processing of your personal information by us violates the data protection regulations, you have the legal right to submit a complaint to the State Data Inspectorate, address Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, or another supervisory authority according to the address of your place of residence, place of work or place of alleged infringement.

12. To the extent that our processing of your personal information is subject to your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing prior to the withdrawal of consent.

 

***

 

 

HOW WE USE COOKIES

Like other sites, we use cookies. Cookies are small data files that allow us to provide you with a faster and more secure website experience. When you visit or communicate with our websites, service sections, apps, tools or chat sites, we or our authorized service providers may use cookies to provide you with a better, faster and more secure website experience, as well as for promotional purposes.

 

Cookies generally do not contain any information that could identify the user, but your personal information held by us may be associated with information obtained or stored by cookies.

 

Three ways to manage cookies:

 

 

· External sources (1)

· Browser settings (2)

· Cookies from our website (3)

 

(1) Cookies from service providers

 

We use Google Analytics services to analyze how you use our website. You can learn more about Google's privacy policy here.

For more information about how you can access, manage, or delete information associated with your Google Account, see "Transparency and Choice."

 

We allow the following trusted companies that comply with VDAR to use cookies or similar technologies to provide advertising or research services:

 

 

· Our website uses Google Analytics to understand how visitors use the content of the website. If you do not want your browser to use Analytics, you can install the Google Analytics Browser Add-on. To learn more about Google Analytics and privacy, click here.

· We use the Google Partners advertising system for direct marketing purposes. This helps us show you relevant offers. You can change these settings here. To learn more about Google's ads and privacy policy, click here.

· For direct marketing purposes, we are entitled to use the Facebook advertising platform, which according to the collected cookies helps us to better identify the needs of the buyer. To learn more about Facebook's privacy policy, click here. You can also click here to change your ad settings on the Facebook platform.

 

(2) How can you manage cookies?

 

Most browsers allow users to opt out or delete cookies. Actions may vary depending on the browser and version. Here's up-to-date information on how to block or delete cookies on carrier websites like Chrome; Firefox; Internet Explorer and Safari.

 

Please note that deleting or disabling cookies may affect your user experience, and you may not be able to take advantage of certain benefits of our website.

 

(3) What cookies do we use?

 

There are four main types of cookies. Here's how and why we use them:

 

(1) Website functionality cookies: These cookies allow you to browse the website and use available features such as "Add to cart".

 

(2) Website Analytics Cookies: These cookies allow you to evaluate and analyze how our customers use our website, to improve both its functionality and your shopping experience.

 

(3) Customer preference cookies: When you browse or shop at http://www.helender.com/, these cookies will remember your preferences so that we can make your shopping experience flawless and tailor-made for you.

 

(4) Target or advertising cookies: These cookies are used to show you relevant advertisements. These cookies limit the number of times your ad is displayed and help us evaluate the effectiveness of our marketing campaigns.

 

***

 

 

OTHER RELEVANT PRIVACY INFORMATION

 

Third Party Websites

 

We may work with third parties, commonly referred to as service providers, who are authorized to place third party cookies on our sites or our services, applications and tools with your consent. These providers allow us to provide you with a better, faster and more secure website experience.

 

Please note that third-party cookies are subject to the third-party privacy policy, so we take no responsibility for these privacy policies.

CHANGES IN HOW WE PROTECT YOUR PRIVACY

 

We may change this notice from time to time to reflect how we process your data.

 

If we make a material change, we will notify you on our website or otherwise, such as by sending an email, so that you can review the change before continuing to use our website.

 

***

 

 

HOW TO CONTACT US?

 

We always want to keep in touch with our customers (especially if you think we have let you down or could improve something).

 

Yes:

 

 

· You have questions or comments about this statement;

· You do not want us to use your information in the future;

· If you wish to exercise any of the above rights or have complaints, please contact us.

 

You can contact our privacy specialists by writing to us at: info@helender.com/

bottom of page